Wybór implantów

Implanty zębowe a indywidualne potrzeby pacjenta

Rodzaj implantów dobierany jest w zależności od indywidualnych warunków anatomicznych każdego pacjenta.W zależności od indywidualnych potrzeb oraz uwarunkowań anatomicznych każdego Pacjenta stosowane są różne rodzaje implantów. Jakie czynniki mają znaczenie w takiej sytuacji? Znaczący jest kształt kości, jej ilość oraz odległość między zębami sąsiadującymi z luką po utraconym zębie. Lekarze zwracają także uwagę na to, jakiego rodzaju odbudowa jest planowana, i jak wiele czasu przeznaczono na leczenie. Nie bez znaczenia pozostaje także zamierzony efekt estetyczny. Dostępność kilku systemów implantologicznych pozwala na dobranie odpowiednich elementów i wszczepienie ich w optymalny sposób, zapewniający bezpieczeństwo oraz wysoką skuteczność zabiegu, niezależnie od warunków kostnych pacjenta.

Aby uzyskać dokładne informacje dotyczące lokalizacji ważnych struktur anatomicznych, takich jak na przykład nerw zębodołowy, czy też dno zatoki szczękowej, przed każdym zabiegiem wykonywana jest tomografia komputerowa aparatem I-CAT. Dzięki niemu uzyskujemy trójwymiarowy obraz tkanek i możemy dokonać trafnego wyboru implantu.

Mikroskopowe zabiegi to gwarancja szybkiego gojenia tkanek

Odpowiednie warunki kostne

W przypadku pacjentów posiadających dobre warunki kostne stosowane są sprawdzone, standardowe implanty, dzięki czemu zabieg przebiega sprawnie, a tkanki szybko się goją.

Zanik kości

W przypadku nieuzupełniania braków w uzębieniu często z biegiem czasu dochodzi do zaniku kości. Wszczepienie implantów pomaga zahamować ten niebezpieczny proces. Kiedy mamy do czynienia z małą ilością kości możemy wykorzystać specjalne krótkie implanty o rozbudowanej strukturze bocznej, pozwalającej uzyskać odpowiednią stabilizację wszczepu w kości. Dzięki wykorzystaniu takich krótkich implantów możemy uniknąć dodatkowych zabiegów mających na celu odbudowę kości. Jeśli jednak zabieg odbudowy tkanki kostnej jest konieczny, można zastosować implanty, które łatwo ulegają integracji z kością słabej jakości. Co więcej wykorzystywany jest specjalny syntetyczny materiał kościotwórczy GlassBone, dzięki któremu tkanki goją się szybciej dając gwarancję uzyskania lepszego efektu leczenia.

Wąskie przestrzenie

W przypadku długotrwałego nieuzupełniania miejsc po ubytkach, dochodzi do przechylania się sąsiednich zębów w kierunku pustego miejsca. Wówczas utrudnione staje się wprowadzenie tradycyjnych implantów, ponieważ przestrzeń międzyzębowa jest zbyt ciasna. Odpowiednim rozwiązaniem jest w takiej sytuacji zastosowanie specjalnych, wąskich implantów. Nowoczesne implanty dwufazowe mają szerokość 3 mm i pomimo swych niewielkich rozmiarów są wytrzymałe i zapewniają pełną stabilność.

Wady zgryzu

Niektórzy pacjenci, ze względu na zbyt duże przesunięcie zębów, muszą przed zabiegiem poddać się leczeniu ortodontycznemu. Dobrym rozwiązaniem w przypadku poważnych wad zgryzu jest zastosowanie specjalnych implantów ortodontycznych, które pomogą znacznie skrócić czas leczenia i sprawią, że będzie bardziej skuteczne. Są one wszczepiane celem założenia aparatu ortodontycznego.

Szybko i skutecznie

Dla pacjentów, którym wyjątkowo zależy na szybkim leczeniu, przygotowaliśmy specjalne implanty ulegające osteointergacji w o wiele szybszym tempie niż elementy standardowe. Jest to możliwe dzięki ich zmodyfikowanej powierzchni, stymulującej regenerację tkanki kostnej. Pozwala to na skrócenie okresu gojenia z 3-6 miesięcy do zaledwie 8 tygodni. Po tym czasie na implanty założona zostać może korona protetyczna.

Sprawdź co warto wiedziećPierwsza wizyta?