Jak przebiega zabieg implantacji?

W jaki sposób wszczepiane są implanty?

W celu zapewnienia pełnego komfortu pacjentom, zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Chirurg stomatolog nacina i odwarstwia błonę śluzową, a następnie nawierca, w zależności od potrzeb, jeden lub kilka otworów za pomocą specjalnych wierteł. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie implantu i zszycie odwarstwionej śluzówki. Leczenie implantologiczne w naszej klinice jest w pełni bezpieczne, a nad przebiegiem każdego zabiegu czuwa wykwalifikowany personel.

Skuteczność zabiegów implantologicznych przeprowadzanych w naszej klinice wynosi ponad 98%. Do najpoważniejszych powikłań należy brak osteointegracji wszczepów. Osteointegracja to połączenie się implantu z kością. Do braku osteointegracji może dojść, gdy tkanki miękkie (dziąsło) wrośnie między implant a kość. W takiej sytuacji wykonuje się ponowny zabieg założenia implantów, które najczęściej bez problemu ulegają połączeniu z kością.

Etapy postępowania chirurgicznego:

Krok 1 – Nacięcie śluzówki i odsłonięcie wyrostka zębodołowego

implanty etap 1Lekarz nacina śluzówkę aż do kości. Kolejny krok to odwarstwianie płatu śluzówkowo- okostnowego.

Krok 2 – Zaznaczenie na wyrostku

implanty etap 2

Krok 3 – Frezowanie płaskie

implanty etap 3Frez dostosowany jest swoim kształtem do przewiercenia przez zbitą warstwę kości i utworzenia płaskiej powierzchni przyszyjkowej.

Krok 4 – Nawiercanie głębokości

implanty etap 4Za pomocą wiertła tworzone jest łoże implantu o odpowiedniej głębokości i kierunku.

Krok 5 – Frezowanie poszerzające

implanty etap 5Frez poszerzający dopasowany musi być do wymiarów implantu, jego zadaniem jest rozszerzenie łoża do jego konturu. Posiada zintegrowany ogranicznik głębokości.

Krok 6 – Gwintowanie

implanty etap 6Gwintownik jest ostatnim wiertłem stosowanym do przygotowania łoża, w którym umieszczony zostanie implant.

Krok 7 – Obsługa sterylnego opakowania

implanty etap 7Pełne bezpieczeństwo zabiegów zapewniane jest dzięki podwójnym, sterylizowanym promieniami gamma i zgrzanym opakowaniom, w których dostarczane są wszystkie stosowane w klinice implanty. Implanty pakowane są pojedynczo. Lekarz zachowuje szczególną ostrożność podczas wyjmowania ich z opakowania, ponieważ zachowanie nienaruszonej powierzchni wszczepu jest bardzo ważne dla zapewnienia późniejszej osteointegracji.

Krok 8 – Wprowadzenie implantu

implanty etap 8

Krok 9 – Odłączenie przenośnika

implanty etap 9

Krok 10 – Wkręcenie śruby zamykającej

implanty etap 10

Krok 11 – Zamknięcie rany

implanty etap 11Umiejscowienie wszczepu kontrolowane jest na zdjęciu rtg i wówczas rana zostaje zaszyta.

Sprawdź co warto wiedziećPierwsza wizyta?