Zabieg implantacji – informacje dla pacjenta

Pierwszym krokiem do wykonania zabiegu implantologicznego jest konsultacja ze specjalistą, podczas której lekarz przeprowadzi dokładny wywiad, ustali zestaw badań, które trzeba będzie wykonać, oraz dobierze optymalną w konkretnym przypadku metodę leczenia implantologicznego. Podczas wizyty pacjenci otrzymują pełne informacje dotyczące zarówno samego zabiegu, jak też odpowiedniego do niego przygotowania i postępowania w okresie po nim. Odpowiemy także na wszelkie pytania oraz ustalimy koszty leczenia. Standardowo u wszystkich pacjentów implantologicznych przed leczeniem wykonujemy badanie tomografii komputerowej, które pozwala szczegółowo zaplanować zabieg i przeprowadzić go w bezpieczny i najmniej inwazyjny sposób.

W przypadku występowania ubytków w uzębieniu zwlekanie z wizytą może mieć katastrofalne skutki, łącznie z niszczeniem, a nawet utratą pozostałych zębów. Dlatego zapraszamy do jak najszybszego skorzystania z konsultacji, podczas której uzyskają Państwo wszelkie niezbędne informacje. Indywidualne podejście do każdego Pacjenta pozwala nam dobrać optymalne metody leczenia.

Jak przebiega zabieg wszczepienia implantów

W celu zapewnienia pełnego komfortu pacjentom, zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Chirurg stomatolog nacina i odwarstwia błonę śluzową, a następnie nawierca, w zależności od potrzeb, jeden lub kilka otworów za pomocą specjalnych wierteł. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie implantu i zszycie odwarstwionej śluzówki. Leczenie implantologiczne w naszej klinice jest w pełni bezpieczne, a nad przebiegiem każdego zabiegu czuwa wykwalifikowany personel.

Etapy postępowania chirurgicznego:

Krok 1 – Nacięcie śluzówki i odsłonięcie wyrostka zębodołowego

implanty etap 1Lekarz nacina śluzówkę aż do kości. Kolejny krok to odwarstwianie płatu śluzówkowo- okostnowego.

Krok 2 - Zaznaczenie na wyrostku

implanty etap 2

Krok 3 - Frezowanie płaskie

implanty etap 3Frez dostosowany jest swoim kształtem do przewiercenia przez zbitą warstwę kości i utworzenia płaskiej powierzchni przyszyjkowej.

Krok 4 - Nawiercanie głębokości

implanty etap 4Za pomocą wiertła tworzone jest łoże implantu o odpowiedniej głębokości i kierunku.

Krok 5 - Frezowanie poszerzające

implanty etap 5Frez poszerzający dopasowany musi być do wymiarów implantu, jego zadaniem jest rozszerzenie łoża do jego konturu. Posiada zintegrowany ogranicznik głębokości.

Krok 6 - Gwintowanie

implanty etap 6Gwintownik jest ostatnim wiertłem stosowanym do przygotowania łoża, w którym umieszczony zostanie implant.

Krok 7 - Obsługa sterylnego opakowania

implanty etap 7Pełne bezpieczeństwo zabiegów zapewniane jest dzięki podwójnym, sterylizowanym promieniami gamma i zgrzanym opakowaniom, w których dostarczane są wszystkie stosowane w klinice implanty. Implanty pakowane są pojedynczo. Lekarz zachowuje szczególną ostrożność podczas wyjmowania ich z opakowania, ponieważ zachowanie nienaruszonej powierzchni wszczepu jest bardzo ważne dla zapewnienia późniejszej osteointegracji.

Krok 8 - Wprowadzenie implantu

implanty etap 8

Krok 9 - Odłączenie przenośnika

implanty etap 9

Krok 10 - Wkręcenie śruby zamykającej

implanty etap 10

Krok 11 - Zamknięcie rany

implanty etap 11Umiejscowienie wszczepu kontrolowane jest na zdjęciu rtg i wówczas rana zostaje zaszyta.

Osteointegracja – co warto wiedzieć?

Skuteczność zabiegów implantologicznych przeprowadzanych w naszej klinice wynosi ponad 98%. Do najpoważniejszych powikłań należy brak osteointegracji wszczepów. Osteointegracja to połączenie się implantu z kością. Do braku osteointegracji może dojść, gdy tkanki miękkie (dziąsło) wrośnie między implant a kość. W takiej sytuacji wykonuje się ponowny zabieg założenia implantów, które najczęściej bez problemu ulegają połączeniu z kością. Z naszego wieloletniego doświadczenia we wszczepianiu implantów wynika, że duże znaczenie dla osteointegracji ma czas gojenia implantu. W tym czasie zalecane jest nie obciążanie wszczepu odbudową protetyczną. Natychmiastowe obciążenie znacznie osłabia implant i zwiększa ryzyko jego utraty. Obciążenie natychmiastowe wykonywane jest jedynie wtedy, gdy istnieją odpowiednie warunki kostne i nie ma żadnych przeciwskazań medycznych do wykonania odbudowy bezpośrednio po zabiegu (dotyczy to tylko metody All-on-4).

Postępowanie po zabiegu

  • W okresie 7-10 dni okolica wszczepienia implantów musi być po każdym posiłku przepłukiwana solą fizjologiczną, w celu utrzymania odpowiedniej czystości.
  • Jeśli w okresie pierwszych 2 tygodni pacjent odczuwa dyskomfort podczas użytkowania protez (nadmierny ucisk) należy zgłosić się do kliniki w celu przystosowania protez do nowych warunków w jamie ustnej.
  • Po zabiegu zaleca się spożywanie jedynie pokarmów płynnych i półpłynnych.
  • Sińce i krwiaki nie są powodem do niepokoju , to częste powikłanie, nie wymagające dodatkowego leczenia.
  • Kluczowy wpływ na powodzenie całego leczenia mają pierwsze dwa tygodnie po zbiegu, podczas których tkanka się goi. Z tego względu dokładne dostosowanie się do zaleceń jest niezwykle istotne.

Schemat wizyt kontrolnych

  1. 1 dzień po zabiegu – kontrola, naświetlanie laserem biostymulującym
  2. 10-14 dzień po zabiegu – wizyta w celu usunięcia szwów
  3. 12-14 dzień – wizyta w celu dostosowania protez
  4. Po okresie gojenia konieczna jest wizyta kontrolna w celu zaplanowania wizyt protetycznych związanych z wykonaniem koron na implantach. W przypadku żuchwy gojenie trwa ok. 2-3 miesięcy, w przypadku szczęki górnej 3-4 miesięcy.
Sprawdź co warto wiedziećPierwsza wizyta?