Dla kogo implanty?

Implanty są idealnym rozwiązaniem dla osób z pojedynczymi lub kilkoma brakami w uzębieniu, a także dla osób z całkowitym brakiem uzębienia.

Zastąpienie pojedynczego zęba

Korona imitująca ząb mocowana jest na stałe na implancie za pomocą łącznika protetycznego. Nie ma konieczności szlifowania zdrowych sąsiednich zębów, tak jak to jest w przypadku klasycznego mostu protetycznego.

Zastąpienie kilku zębów

Pojedyncze korony na kilku implantach lub most protetyczny mocowany do dwóch lub więcej implantów.

Zastąpienie wszystkich zębów

Struktura mocowana na stałe do 4 lub 6 implantów lub proteza ruchoma mocowana do 4 lub 2 implantów.

Jeszcze kilka lat temu niestandardowe warunki anatomiczne czy też ubytki kości były najczęściej występującym ograniczeniem dla wszczepienia implantów, wiązały się bowiem z koniecznością przeprowadzenia poważnych zabiegów chirurgicznych. Dziś nie jest to już niezbędne, ponieważ Pacjenci, u których stwierdzono zanik kości, mogą skorzystać z zabiegu jej odbudowy, o wiele mniej inwazyjnego niż do niedawna. Dobrym rozwiązaniem jest także zastosowanie tak zwanych krótkich implantów, pozwalających na uzyskanie znakomitej stabilności nawet w przypadku małej ilości kości. Dzięki implantom zębowym jesteśmy w stanie znacznie poprawić jakość życia osób korzystających do tej pory z tradycyjnych, wyjmowanych protez, które niejednokrotnie sprawiają duże problemy podczas mówienia lub gryzienia pokarmów. Dzięki zastosowaniu implantów można uzyskać stabilizację protez ruchomych lub wykonać uzupełnienia mocowane na stałe, dające najwyższy komfort ich użytkownikom.

Pacjenci często pytają nas, czy istnieje górna granica wieku w przypadku wszczepiania implantów. Odpowiedź brzmi – nie. Z powodzeniem przeprowadzaliśmy takie zabiegi u osób starszych. Nasz najstarszy pacjent implantologiczny miał 82 lata, kiedy rozpoczęto u niego leczenie: podniesienie zatoki i wszczepianie implantów. Ograniczenie dotyczy raczej ludzi młodych, z niezakończonym procesem wzrostu kości. U osób poniżej 18 roku życia przed podjęciem decyzji o implantacji wykonujemy zdjęcie kości śródręcza.

Sprawdź co warto wiedziećPierwsza wizyta?